The Artist, thước phim hay, không lời nói, trắng đen dẫn dắt báo chí quay về cùng một loạt thập niên 1920 trong.
 

comments (0)

Logumkloster, Denmark

63 more from SunnyM04